هیئت قرائت قرآن متوسلین به ائمه اطهار در سال1351توسط عده ای از بزرگان در ابتدای خیابان هاشمی (منطقه 9 تهران) شروع به کار کرد.

این هیئت ابتدا با حضور خانواده های شهدای محله تشکیل می شدو با گذشت زمان آشنایان و خانواده های زیادی جذب آن شدند.

هیئت متوسلین به ائمه اطهار شب جمعه هر هفته ساعتی پس از اذان مغرب وعشاء در منزل هریک از اعضا تشکیل می شود که با مراسم زیارت عاشورا وقرائت آیاتی از قرآن کریم وتفسیر وسخنرانی همراه است.

هیئت در مناسبت هاهم مراسم هایی برگزار می کندبویژه در ایام محرم که با آماده کردن تکیه عزاداری دوازده روز مراسم سوگواری وعزاداری تشکیل میشود.

2