بانزدیک شدن به ایام عزاداری سرور وسالار شهیدان مساجد وهییت های مذهبی درحال آماده شدن برای برگزاری مراسم سوگواری می باشند.

هییت متوسلین به ایمه اطهار هم از شب اول محرم تا شب دوازدهم مراسم عزاداری را برگزار می کند.

(اطلاعیه برگزاری مراسم درهمین پایگاه اطلاع رسانی منتشر می شود.)

یا حسین